Onze algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Identificatie van de verkoper

De art'emi-handelssite is een elektronische handelssite die toegankelijk is via internet en openstaat voor elke gebruiker van dit netwerk. Het wordt uitgegeven door de vennootschap Art'emi sprl, met maatschappelijke zetel te 367, Louizalaan te 1050 Brussel (België), ingeschreven in het BTW-register onder het nummer BE-0872096514.

De art'emi-handelssite biedt originele creaties (hierna "Producten" genoemd) te koop aan internetgebruikers die op de Site surfen (hierna "Gebruikers" genoemd). Voor de toepassing van het heden wordt overeengekomen dat de Gebruiker en het bedrijf Art'emi sprl gezamenlijk de "Partijen" en afzonderlijk "Partij" worden genoemd, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd, dan "Koper" wordt genoemd. . De rechten en plichten van de gebruiker gelden noodzakelijkerwijs voor de koper.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

 • Per telefoon: + 32 475 500 510 (9.30 - 17.00 uur)
 • Per e-mail: info@artemi.be

Artikel 2: Doel

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is om de rechten en plichten van de partijen te definiëren die voortvloeien uit de verkoop van de producten die op de site worden aangeboden.

Artikel 3: Essentiële kenmerken van de aangeboden producten

De essentiële kenmerken van elk product worden beschreven op de overeenkomstige pagina's van de elektronische catalogus van de site. De presentatiefoto's van de producten die op de site worden aangeboden, zijn niet contractueel en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de site.

Certificaten: Alle diamanten die wij aan u leveren, zijn voorzien van een diamantcertificaat dat is afgegeven door een onafhankelijk edelsteenlaboratorium (zoals het International Gemological Institute (IGI), Hoge Raad voor Diamant of "Diamond High Council" (HRD), de GIA (Gemmological Institute of America) die hun specifieke kenmerken beschrijft en een uniek referentienummer heeft.

Het aanbod waarnaar in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verwezen, evenals de levering van de Producten, wordt aangeboden aan alle landen over de hele wereld.

Artikel 4: Gedetailleerde vermelding van de prijs van het onroerend goed

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro's en alleen betalingen in euro's worden geaccepteerd.
U dient direct bij bestelling te betalen. Het kan op verschillende manieren worden gedaan:

 • Met uw Visa, MasterCard / Eurocard en American Express creditcard, via PayPal of Stripe. In dit geval wordt de bestelling verwerkt na autorisatie van Paypal of Stripe in overeenstemming met de procedure beschreven in artikel 8.
 • Telefonisch met klantenservice: + 32 475 500 510 (9.30-17.00 uur).
 • Per e-mail naar info@artemi.be.
 • Per post: art'emi sprl -367, Louizalaan - 1050 Brussel - België.
 • Door handmatige overschrijving op onze rekening

KBC Bank Roodebeek
128 chée de Roodebeek
1200 Brussel

IBAN-code: BE95 7330 2582 42 58 - BIC-code: KREDBEBB

In dat geval wordt het bestelde Product pas geleverd na ontvangst van betaling. Daarom is het raadzaam om de betaling zo snel mogelijk door de bank af te wikkelen.

Er wordt een factuur opgesteld door de site. De koper moet het adres opgeven voor het verzenden van de factuur.

Art'emi behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Reeds bestelde producten blijven gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.
Een flash-sale is een commerciële operatie die tot doel heeft het publiek een prijsverlaging aan te bieden op producten die alleen te koop worden aangeboden tussen een openingsdatum en een sluitingsdatum.

De verkoop wordt gesloten verklaard als deze is verlopen.
De klant kan het product niet langer bestellen tegen de prijs die werd aangegeven op het moment van de flash-verkoop, zodra deze is afgelopen.

Wijziging van het contract:

 • kan worden herzien
 • Kan veranderd worden

In ieder geval wordt de verkoop gesloten verklaard wanneer de hoeveelheid beschikbare producten is uitgeput.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden btw

HT = exclusief belastingen; TTC = alle belastingen inbegrepen.
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen op de Site inclusief Belgische BTW.

Verzending naar België:
Individu en bedrijf: de verkoop is inclusief btw, Belgische btw van 21% is inbegrepen

Verzending naar een ander land van de Europese Gemeenschap:
Individueel: de verkoop is inclusief btw, Belgische btw van 21% is inbegrepen
Bedrijf: de verkoop is exclusief belasting (op voorwaarde dat we ons een conform intracommunautair btw-nummer bezorgen).

Verzending naar andere landen:
Individu en bedrijf: de verkoop is HT zonder BTW (BTW). Het is echter aan u om deze invoer aan te geven om te voldoen aan de belastingregels van uw land van vestiging.

Artikel 6: Verzendkosten

Er worden over de hele wereld geleverd. De bezorgkosten zijn voor rekening van de koper en worden opgeteld bij de prijs van het bestelde product.

De Producten worden bezorgd door de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. Art'emi wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van een buitensporig lange leveringstermijn als gevolg van postdiensten of transportmiddelen, evenals in geval van verlies van de bestelde Producten of een staking. De risico's van het transport worden gedragen door de gebruiker, die verzoeken tot gebruik moet indienen bij de postdiensten of de vervoerder.

De bezorgkosten worden automatisch berekend zodra u uw winkelmandje heeft aangemaakt en verschijnen in het uiteindelijke bedrag wanneer u uw bestelling voltooit.
Wanneer we uw bestelling hebben verwerkt en het pakket hebben verzonden, sturen we u het nummer dat overeenkomt met uw pakket.

Alle gemaakte douanekosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

In geval van verlies of beschadiging van het product tijdens transport, dient de klant de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

Bij een ongebruikelijke vertraging ontvangt u een e-mail.

Artikel 7: Totstandkoming van het contract online

De gebruiker verklaart:

 • ten minste 18 jaar oud zijn en de wettelijke bevoegdheid hebben om een bestelling te plaatsen en te respecteren of ouderlijke toestemming te hebben, zodat u elke bestelling kunt plaatsen en nakomen en deze op elk moment kunt rechtvaardigen, op ons verzoek
 • een natuurlijk persoon zijn die handelt in het kader van uw persoonlijke behoeften (in die zin in het bijzonder dat elke bestelling die u plaatst, moet beantwoorden aan de normale behoeften van een persoon).

De gebruiker kan meer te weten komen over de verschillende producten die op de site te koop worden aangeboden. De gebruiker kan vrij rondkijken op de verschillende pagina's van de site, zonder verplicht te zijn tot een bestelling.

Art'emi bevestigt de ontvangst van de bestelling alleen als de volgende stappen worden gerespecteerd

1e stap: u moet alle gegevens die van u gevraagd worden, namelijk:

 • uw voor- en achternaam
 • uw contactgegevens (telefoon en e-mail)
 • uw precieze factuuradres (om veiligheidsredenen vragen we dat het factuuradres het adres is dat is geregistreerd door de instelling die uw bankkaart uitgeeft, om u te beschermen tegen mogelijk frauduleus gebruik)
 • uw exacte afleveradres
 • uw betalingswijze.

2e stap: om uw bestelling te valideren, moet u:

 • bekijk de gegevens die u heeft ingevoerd en corrigeer eventuele fouten
 • vink het vakje aan om te bevestigen dat u de algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen en volledig accepteert
 • klik op "gevalideerd".

3e stap: na de validatie van uw bestelling, moet u deze uit voorzorg bevestigen. Om dit te doen, moet u:

 • klik op "bevestigd".

U kunt op elk moment:

 • 0 krijg een overzicht van de geselecteerde producten, rechtsboven in uw scherm
 • Vervolg uw selectie van producten door op andere artikelen op de site te klikken
 • Maak uw selectie van producten compleet en bestel deze producten door rechtsboven op de site op winkelmandje te klikken.

De site bevestigt zo snel mogelijk de ontvangst van de bestelling in de vorm van een e-mail met een overzicht van de aankopen, die naar het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven bij het bevestigen van de bestelling, zal worden verzonden.

Art'emi is pas aan de bestelling gebonden na verzending van deze ontvangstbevestiging. Art'emi behoudt zich het recht voor om, zonder aansprakelijkheid van haar kant, elke bestelling met betrekking tot een gebruiker te weigeren, om gegronde redenen, in het bijzonder als er twijfel of een geschil is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

Bij het invoeren van zijn bestelling wordt de koper geïnformeerd over de beschikbaarheid van het product. Als de bestelling niet kan worden uitgevoerd, zal de site de koper zo snel mogelijk informeren. De Koper kan verzoeken om per e-mail op de hoogte te worden gesteld van de beschikbaarheid van het ontbrekende Product.

Artikel 8: Online betalen

De site heeft gekozen voor de betaalmethode met creditcard via het beveiligde betalingssysteem PayPal of Stripe, waardoor al uw informatie met betrekking tot het gebruik van de kaart tijdens de online betalingstransactie kan worden gecodeerd via de Site.

De kaarten die door de site worden geaccepteerd, zijn als volgt: Visa, Master Card / Eurocard en American Express. Bij de betaling dient de koper zijn creditcardnummer en de vervaldatum van de kaart op te geven. De Site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van enig gebruik (frauduleus of niet) van de creditcard door een derde partij, in het bijzonder in het geval van onderschepping van berichten.

Bij het betalen wordt de koper omgeleid naar de beveiligde PayPal- of Stripe-site voor de volledige betalingstransactie. Dit mechanisme zorgt voor de vertrouwelijkheid van betalingsgegevens (vooral creditcardnummers). De site is dus op geen enkel moment op de hoogte van het creditcardnummer van de koper: alleen de financiële instelling ontvangt ze op een gecodeerde manier.

Zodra de betaling is geaccepteerd en bevestigd door te klikken op "ga verder met de verificatie en betaling van uw bestelling", verifieert PayPal de betaling en voert deze online uit. Met betrekking tot betalingen gedaan door Belgische ingezetenen, zullen de betalingen definitief verworven zijn door de Site aan het einde van de periode van 14 dagen bedoeld in artikel 9.

Artikel 9: herroepingstermijn

In overeenstemming met de Belgische wetgeving heeft elke in België gevestigde koper het recht om de site te melden dat hij afziet van zijn aankoop, binnen veertien werkdagen vanaf de dag na de dag van levering. De betrokken Koper dient een kopie van zijn Order of factuur bij het pakket te voegen. De site vergoedt binnen 30 dagen de prijs van het product, onverminderd de toepassing van de voorwaarden van artikel 10.

Deze bepaling is van toepassing op elke koper die dezelfde bescherming geniet in zijn land van verblijf.

Als een koper van dit recht gebruik maakt, zijn de voorwaarden van artikel 10 van toepassing.

Producten in speciale aanbiedingen worden niet geretourneerd of geruild, met uitzondering van de maat van de ringen.

Evenzo kunnen producten die op uw verzoek het onderwerp zijn geweest van een gepersonaliseerde of specifieke registratie, niet langer worden terugbetaald of geruild.

Artikel 10: Herstelvoorwaarden

De retourzendingen voorzien in artikel 9 hierboven worden niet geaccepteerd en geven alleen aanleiding tot terugbetaling of omruiling als onze specialisten bevestigen dat het product inderdaad in overeenstemming is met het verzonden product, zonder schade, wijziging of tussenkomst. Van elke soort.

Het product moet worden teruggestuurd in de originele verpakking, compleet (origineel van het verstrekte certificaat, verpakking, doos, instructies ...), in perfecte staat en vergezeld van een kopie van de originele aankoopfactuur. Het product dat onvolledig, beschadigd, beschadigd of vervuild is geretourneerd, zal in geen geval worden teruggenomen.

Onze specialisten bevestigen dat het frame en de steen, of enig ander onderdeel van het product, in overeenstemming zijn met het naar u verzonden product, zonder enige vorm van schade, wijziging of tussenkomst.

Bovendien, producten die op uw verzoek het onderwerp zijn geweest van een gepersonaliseerde of specifieke inscriptie (in het bijzonder waarvan de lijsten zijn gegraveerd of waarvan de diamant (en) het onderwerp zijn geweest van 'laser of andere registratie anders dan het certificaatnummer kan niet meer worden terugbetaald of geruild.

In het geval van een omwisseling, als de nieuwe bestelling voor een bedrag is dat hoger is dan de bestelling die aanleiding gaf tot de omwisseling, moet de Gebruiker de betaling van het restant bij het omwisselingsverzoek voegen. Omgekeerd, als het bedrag van de uitwisseling lager is dan het bedrag van de bestelling, ontvangt de gebruiker een restitutie van het teveel betaalde onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld.

Indien een Koper gebruik maakt van het recht genoemd in artikel 9, zijn de kosten van terugzending naar de afzender voor zijn rekening. Het retouradres is art'emi sprl - 367, Louizalaan -1050 Brussel - België. Het retourneren is voor risico en risico van de Koper en het Product mag niet zijn gebruikt door de Koper.

Artikel 11: Levering van de goederen

De site zal er alles aan doen om de producten zo snel mogelijk te leveren. Tenzij partijen anders overeenkomen, vindt levering plaats uiterlijk 30 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Koper zijn bestelling heeft geplaatst.

De Producten worden geleverd op het afleveradres dat de Koper tijdens het bestelproces heeft opgegeven.

De Koper dient de verpakking en het Product bij aflevering te controleren. Indien de Koper bij levering zichtbare schade constateert, dient hij dit onmiddellijk op de transportbon te melden alvorens voor ontvangst te tekenen. In elk geval moet hij, in geval van zichtbare of verborgen schade, per e-mail en aangetekende brief aan art'emi sprl - 367, Louizalaan -1050 Brussel - België, zijn klacht binnen de 15 dagen (in deze inclusief feestdagen) vanaf de datum van levering (het poststempel geldt als bewijs). Na deze termijn is geen enkele klacht meer ontvankelijk.

Indien de koper door een buitengewone maatregel zijn levering niet zou ontvangen binnen de maand volgend op zijn bestelling, wordt hij verzocht de verkoper hiervan op de hoogte te brengen op het volgende adres: art'emi sprl - 367, Louizalaan -1050 Brussel - België .

Artikel 12: Eigendom - Risico's

De eigendomsoverdracht van het Product ten voordele van de Koper zal pas plaatsvinden na volledige betaling van de prijs door deze laatste, ongeacht de leveringsdatum van dat Product. Aan de andere kant zal de overdracht van de risico's van verlies en verslechtering van het Product plaatsvinden bij levering en ontvangst van genoemd Product door de Koper. De datum die op de transportbon staat, is het bewijs van de afleverdatum.

Artikel 13: Garantie

De Site garandeert dat het geleverde Product voldoet aan het bijbehorende certificaat.

Elk product wordt voor transport zorgvuldig geïnspecteerd. De koper dient bij ontvangst een soortgelijke inspectie uit te voeren. Klachten moeten worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van artikel 11.

De site streeft ernaar de producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te presenteren. Het is echter onmogelijk om de echte kleur van de producten getrouw op het scherm weer te geven, bovendien hangt de weergave van de kleur af van de computerapparatuur die door de klant wordt gebruikt, dus de site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de betrouwbaarheid van de kleuren. De documenten die bij de producten horen, zijn daarom slechts indicatief en niet contractueel. De site accepteert geen klachten en geeft geen garanties vanwege ontevredenheid over de kleur en de beschrijvingen.

De site is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige vertraging in de uitvoering van een bestelling of voor het niet uitvoeren van een bestelling als de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan een technische of andere oorzaak die buiten haar macht ligt. In dit geval heeft de site het recht om het transport en de levering binnen redelijke en noodzakelijke grenzen uit te stellen of om een bestelling eenvoudig te annuleren.

Er kan geen klacht worden ingediend en geen garantie wordt verleend na de termijn bepaald in artikel 11. De hierboven vermelde garanties zijn beperkend en vervangen alle andere garanties, expliciet of impliciet.

Artikel 14 - Reparatie en onderhoud

Als een Product beschadigd is en de garantieperiode is verstreken, kunt u het aan ons retourneren. U bent verantwoordelijk voor de verzendkosten voor het retourneren. Voordat u ons uw product opstuurt, gelieve ons per e-mail (info@artemi.be) op de hoogte te brengen, zodat we u de kostprijs van de herstelling kunnen vertellen.

We herinneren je eraan dat Art'emi kostbare en hoogwaardige metalen, stenen en leer gebruikt. Ze worden behandeld in de traditie van sieraden. Het wordt daarom aanbevolen om voor ze te zorgen en ze niet in contact te brengen met water. Massief zilver moet worden onderhouden met een zeer zachte "speciale zilveren" doek.

Artikel 15: Kimberleyproces

Alle diamanten die in art'emi-creaties worden gebruikt, voldoen aan het Kimberley-proces.

De internationale gemeenschap maakt zich zorgen over het verband tussen de illegale handel in ruwe diamant en de financiering van gewapende conflicten, met name in Angola, Sierra Leone en de Democratische Republiek Congo. Hoewel "conflictdiamanten" slechts een klein deel uitmaken van de internationale diamanthandel, hebben ze ernstige gevolgen voor de vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling van de getroffen landen.

Om de problemen aan te pakken, hebben de Verenigde Naties een proces ingevoerd, het "Kimberley-proces" genaamd, om diamantleveranciers te verzekeren van de oorsprong van hun stenen en om ervoor te zorgen dat ze niet afkomstig zijn uit conflictgebieden of illegale bronnen.

Art'emi ondersteunt het Kimberley-proces en besteedt bijzondere aandacht aan de selectie van haar leveranciers en stelt zo hun diamantvoorraden veilig.

Artikel 16: Persoonsgegevens

De Site voldoet aan de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor alle verwerkingen en gegevensverzameling die in België via de Site wordt uitgevoerd en in de bestanden van de Site is opgenomen.

Volgens deze wet heeft elke gebruiker het recht om zijn gegevens in te zien, te verwijderen, te wijzigen of te corrigeren. Raadpleging, verwijdering, wijziging of correctie door de Gebruiker kan gebeuren door een e-mail te sturen (info@artemi.be) of door te schrijven naar de Site waarvan het adres hierboven is vermeld.

Het enige doel van de informatie die op het moment van de bestelling wordt verzameld, is om de gebruiker beter van dienst te zijn. De bestelling en de ontvangstbevestiging die naar de koper worden gestuurd, worden gearchiveerd voor een periode van vijf jaar vanaf de levering van de producten waarop de bestelling betrekking heeft, maar worden niet ter beschikking gesteld aan derden. De Site verbindt zich ertoe om alle informatie die zij bij de uitvoering van deze geschenken heeft gehad, strikt vertrouwelijk te houden en deze aan niemand bekend te maken tijdens de uitvoering van deze geschenken of na de beëindiging ervan.

Artikel 17: Intellectuele eigendom

De site en al zijn elementen worden beschermd door de geldende intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf Art'emi. Het gebruik van deze site is voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. Elke reproductie of openbare mededeling van teksten, foto's of ander materiaal gepubliceerd op de Site is strikt verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Art'emi. Elke hyperlink die naar deze site verwijst, moet worden onderworpen aan de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van deze site.

Artikel 18: Bewijs

De geautomatiseerde registers, bewaard in de computersystemen van de Site onder redelijke beveiligingsvoorwaarden, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Partijen.

De archivering van inkooporders en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden geproduceerd.

Artikel 19: Informatie met betrekking tot cookies

Op dit platform gebruiken we cookies (dit zijn kleine bestanden die uw browsegegevens bevatten) voornamelijk om het browsen gemakkelijker te maken. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over de gebruikte cookies, hun doeleinden en andere nuttige informatie.

Artikel 20: Aanvaarding algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, aankopen en andere in het algemeen niet gespecificeerde transacties tussen de partijen.

Bijgevolg, door het feit alleen al te bellen en / of gebruik te maken van de diensten van Art'emi, een bestelling te plaatsen en / of een contract af te sluiten, erkent de Gebruiker onherroepelijk een kopie te hebben ontvangen. van deze algemene voorwaarden en dat ze tegen hem afdwingbaar zijn, en hij aanvaardt hun toepassing, met uitsluiting van alle andere. De algemene of specifieke voorwaarden van de Gebruiker zijn nimmer van toepassing, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Art'emi.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn in te zien op de aankoopvalidatiepagina. Indien de gebruiker dat wenst, kan hij ze downloaden, afdrukken en een kopie archiveren.

Deze algemene voorwaarden kunnen in de toekomst wijzigen. De Gebruiker aanvaardt stilzwijgend elke wijziging door de site van art'emi te blijven gebruiken en bezoeken. Het is hun verantwoordelijkheid om regelmatig kennis te nemen van de nieuwe algemene verkoopvoorwaarden.

Art'emi nodigt de Gebruiker uit om de algemene voorwaarden te lezen en ze te aanvaarden door aan te vinken "Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en ik volg ze zonder voorbehoud. »Tijdens het bestelproces om verder te kunnen gaan met uw aankoop. Als u dit niet doet, kan de gebruiker zijn aankopen niet betalen.

Het feit dat de gebruiker niet op de hoogte is van de algemene voorwaarden van art'emi in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. De algemene voorwaarden worden aangeboden in twee talen [Frans / Engels].
De gebruiker die op de site wil kopen, verklaart volledige rechtsbevoegdheid te hebben.

Deelbaarheid van clausules:
Het feit dat een clausule van de algemene verkoopvoorwaarden nietig, niet-afdwingbaar, nietig, onwettig of niet-toepasbaar wordt als gevolg van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, kan niet de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden in twijfel trekken en de klant niet vrijstellen van de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen.

Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. De partijen komen overeen om elk geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden voor te leggen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Door aan te vinken: “Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en volg ze zonder voorbehoud. »Tijdens het bestelproces verklaart u alle bepalingen van de algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan met deze